ΝΕΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 2 ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ μηκους 60μ έκαστο