ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ Μεταλλικό Ισόγειο επί Υπογείου μπετόν