ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υφιστάμενος (υψος 30 μ)
Μελέτη Ενίσχυσης Μεταλλικού Φορέα & ανακατασκευής Θεμελιωσης επί πασσάλων