ΚΑΤΟΙΚΙΑ ιδιαιτερων Στατικων Απαιτησεων
(Δοκοι ανοιγματος 11μ, Εξωστης 5 μ συμμικτος μεταλλ-σκυροδ.)