ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2οροφου ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ